5D software spol. s r. o.

    Co nabízíme:

5D bookmarks

SEO od 5D software

5D slovníček

Průvodce světem povolání


    Starší projekty
    (1995-2000)

Průvodce světem povolání 2

Electronic Standards Development

Průvodce světem povolání 1

CD od 5D

Věstník Úřadu průmyslového vlastnictví


    Starší projekty
    (1990-1994)

SuperText

Biblia Sacra (Bible Svatá) 

Původní grafické programy

English version O firmě Kontakt Update

Biblia Sacra (Bible Svatá)

(program se již neprodává !!!)

Projekt Biblia Sacra (1994 - 1995) zahrnuje zpracovávání textů Bible v elektronické podobě. Obsahuje český text Bible kralické, text řecké Septuaginty a řeckého Nového zákona, text latinské Vulgaty a jeden z klasických anglických překladů King James Version.

Ukázka úvodní obrazovky

Program SuperText, v němž je text zpracován, umožňuje využívat komfortu standardních plnotextových programů, tj. prohlížení a vyhledávání libovolných úseků textu přímým zadáním požadované knihy, kapitoly a verše, nebo pomocí formulovaných dotazů (s využitím logických operátorů) - slovní konkordance. Vyhledané či jinak zvolené části textu Bible je možno ukládat do souboru nebo tisknout.

Ukázka porovnávání čekého a latinského textu

Velkou předností programu je možnost porovnávat identické verše dvou volitelných biblických textů na jedné obrazovce. V paralelních oknech je tak možno ke zvolenému místu české Bible číst odpovídající cizojazyčné pasáže. Samotný text Bible je doprovázen ilustračním libretem, obsahujícím ukázky Písně písní z původního kralického vydání z roku 1613, Melantrichovy Bible z roku 1549, ilustrované Bible české Benátské z roku 1506 a přehledných map Předního východu v době Starého a Nového zákona.
Program je sice určen pro operační systém MS DOS, ale může se spouštět i v MS Windows. 

Obálka k NZ, Bognerův překlad.

Písmo svaté. 

(program se již neprodává !!!)

Text Nového zákona Bible užívaný v liturgických knihách s poznámkami. Text byl pořízen překladatelskou skupinou pod vedením Václava Bognera. Program umožňuje pracovat s úvody ke knihám NZ, s vlastním textem NZ, s poznámkami k NZ, s textem i poznámkami současně ve dvou oknech. Funguje jako slovní konkordance využívající možnost vyhledání libovolných úseků textu Bible přímým zadáním požadované knihy, kapitoly a verše NZ nebo pomocí formulovaných dotazů (s využitím logických operátorů).